Aquarius

Iwona Górzkowska- Jarząbek

Strona główna

AQUARIUS & Co

Nowoczesne usługi wodno-kanalizacyjne dla każdego.

Jesteśmy firmą prywatną, która działa na polskim rynku usług wodno-kanalizacyjnych od 1991 roku. Od roku 1993 do 2009 prowadziliśmy eksploatację wodociągów i systemów odwadniania na terenie miasta Piaseczna wraz z oczyszczalnią ścieków i podczyszczalnią wód deszczowych.

Wykonywaliśmy poniższe usługi:

 • Projektowanie, budowa i modernizacja sieci oraz instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych,
 • Kompleksowa, regularna eksploatacja systemów wodociągowych i kanalizacyjnych w miastach oraz na wsi, gdzie budowa infrastruktury nie jest jedynie potrzebą mieszkańców ale także ambitnym zadaniem lokalnych społeczności.
 • Kontrola stanu kanałów i rurociągów jak również przygotowywanie opinii technicznych i ekspertyz o stanie technicznym istniejących sieci oraz instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych.
 • Badania laboratoryjne wody, ścieków i osadów.
 • Kompleksowa obsługa separatorów tłuszczu oraz utylizacja tłuszczu zgodnie z procedurami wymaganymi przepisami ochrony środowiska.
 • Czyszczenie studni rewizyjnych, komór rozdzielczych oraz wpustów deszczowych i ulicznych z przykanalikami.
 • Czyszczenie rur odprowadzających deszczówkę z dachów budynków.
 • Czyszczenie pionów i poziomów kanalizacyjnych w budynkach.
 • Budowa i przebudowa przyłączy wodociągowych i przy kanalików sanitarnych.
 • Hydrodynamiczne czyszczenie kanałów sanitarnych, kanałów deszczowych i rurociągów technologicznych.
 • Czyszczenie osadników, piaskowników i zbiorników.
 • Nasi główni kontrahenci to: Urząd Gminy Piaseczno, Urząd Gminy Konstancin-Jeziorna, Urząd Gminy Lesznowola, Urząd Gminy Góra Kalwaria, Urząd Miasta Ząbki, PLL LOT S.A., Hortex Holding S. A., Politechnika Warszawska, Miasto projekt S.A., Warbud S.A., WARS S. A., Domy Towarowe Casino S.A., Centrum Onkologii w Warszawie, Remondis Sp.z o.o., Conoco Philips Poland Sp. z o.o., Thomson Multimedia Polska Sp. Z o.o., Jakon Sp.z o.o., Norauto Polska Sp. z o.o., Administracje Domów Mieszkalnych, Supermarkety Auchan, Geant, Billa, Carefour, Tesco, Leclerc, Albert.

  Dziś służymy swoją wiedza i doświadczeniem . Doradzamy znanym koncernom w rozwijaniu rynku wodociągowo – kanalizacyjnego w Polsce. W oparciu o wielką wiedzę prawną, finansową oraz technologiczną jesteśmy w stanie przygotować każdy projekt.

  Zapraszamy do zadawalającej obie strony współpracy.